CK Deep Drawing arbejder med bæredygtighed


CK Deep Drawing har i samarbejde med Erhvervshus Midtjylland og konsulentvirksomheden Viegand Maagøe igangsat et 3 måneders projekt med det formål at udarbejde et klimaregnskab.

Der arbejdes med CO2-kortlægning i henhold til Greenhouse Gas-Protokollen (GHGP), og der vil blive udarbejdet en plan for de tiltag, der klimamæssigt skal tages i de kommende år.

CK Deep Drawing har i en årrække haft opmærksomhed på det klimamæssige aftryk og har allerede investeret i flere bæredygtige tiltag. Der er indkøbt kompressor med et langt mindre energiforbrug, lysstofrør er på hele fabrikken udskiftet med LED belysning, oliefyr er udskiftet med varmepumper, og overskudsvarmen fra maskinparken genindvindes i varmepumperne. Der er ligeledes indrapporteret målinger i bæredygtighedsplatformen Ecovadis, og i 2022 var bedømmelsen sølv, så fundamentet er godt for arbejdet med det fremtidige klimaaftryk.

Skriv til os

+45 7627 3232