underside-header

Sparring og feedback giver bedre kvalitet

Når I som kunde henvender jer med et projekt til os, foretager vi en meget grundig vurdering af muligheder og begrænsninger. Endnu har vi aldrig måttet give op over for en opgave, som vi har sagt ja til. Vi er udpræget konkret tænkende, og arbejder altid ud fra intentionen om at gøre tingene nemmere.

Hvis vi vurderer, at noget kan gøres smartere i jeres produktudvikling, enten i materialevalg eller form, kommer vi gerne med input og kompetente ændringsforslag til jeres oplæg.

Somme tider ligger der nogle specifikke sikkerhedskrav til de produkter, I ønsker fremstillet, og også her er vi stærke sparringspartnere. Her kommer vores kraftfulde og specialiserede 3D-simuleringsværktøjer ind i billedet.

Kvalitetsstyringssystem:

CK Deep Drawing's kvalitetsstyringssystem er certificeret efter DS/EN ISO 9001:2008, som gælder inden for fremstilling af metaldele og –produkter ved skæring, koldformning og dybtræk – i overensstemmelse med kundens specifikationer.

Det er jeres tegninger og specifikationer, som vi som producent og leverandør arbejder ud fra, og som danner grundlaget for vores produktionspapirer og kontrolinstruktioner. 

ckdeepdrawing 35781