underside-header

En verden af muligheder og yderste akkuratesse

For CK Deep Drawing er ingen kunde for lille,
ingen for stor!

Vi servicerer utroligt forskellige virksomheder og brancher, med lige så forskellige og varierende produkter, behov og idéer. Store, internationale koncerner, såvel som dansk industri anvender vores ekspertise.

Det drejer sig om at få fastlagt den optimale og realistiske form fra starten.

Før i tiden kunne det være en kostbar proces, ikke mindst fordi man var nødt til at eksperimentere med rigtige materialer og maskiner.

Men i dag har vi mulighed for at supplere vore folks detaljerede viden om materialers muligheder og begrænsninger under bearbejdning og formgivning.

Det sker ved hjælp af kraftfuld 3D-simulering, hvor både jeres og vores idéer kan efterprøves i den virtuelle og digitale verden. Ikke alene er det billigere, det er også langt mere fleksibelt og effektivt, og gør det meget lettere og hurtigere at nå frem til de bedste løsninger. Vi kan finpudse og eksperimentere, og afprøve mulighederne helt ud i hjørnerne.

ckdeepddrawing 3159

Ikke kun et tryk på en knap
Man skal dog ikke tro, at 3D-teknologien gør det af sig selv.

Det er kun et avanceret værktøj, som i høj grad stiller krav til brugeren om praktisk viden om formgivning og design, materialer, maskiner og teknikker – og det kræver endvidere stor omhyggelighed og systematisk tilgang, samt talent for at få øje på muligheder og begrænsninger, og evnen til at vurdere parametre og data.

– Hvor meget kan materialet formes?

– Hvor vil det folde og strækkes for meget?

– Hvad betyder fx stålets kemiske sammensætning for den aktuelle formgivning?

– Hvor tykt eller hvor tyndt må materialet være forskellige steder i designet, ud fra specifikke krav til produktet?

– Etc. 

 

Vi er med til at præge og optimere form og proces, og ofte kommer vi med nytænkende input til produktets design og funktionalitet.

ckdeepddrawing 245

Der arbejdes med mange forskellige materialetykkelser. Vi har erfaring med mange forskellige materialetykkelser og ved, hvordan disse bør variere inden for et designs rammer.

Vi ved, hvordan og hvornår vores dybtræks-teknikker ligefrem kan gøre materialet stærkere, også kaldet deformationshærdning.

Samtidig foregår der en gensidig dialog med jer som kunde, hvor vi med vores faglige baggrund yder jer professionel rådgivning undervejs.

3D-teknologi specielt til branchen
Den 3D-software vi anvender, er specialudviklet til branchen og sætte ros i stand til at efterprøve jeres idéer og ønsker ud i alle yderligheder, så vi når frem til det bedste udgangspunkt, før selve produktionen sættes i gang. Mange ærgerlige fejlkilder, overraskelser, spild og udgifter elimineres på forhånd.

Det vigtigste er dog gensidig tillid og ansvar. Når I præciserer jeres forventninger til os fra starten, bliver vi bedre i stand til at levere den ønskede kvalitet, pris og service. Jo bedre kendskab vi får til jeres produktion, jo mere effektiv vil I opleve os som samarbejdspartner.

Teknikker
Ud fra ordrens karakter og de analyseresultater vi er nået frem til, konstruerer vi forskellige typer værktøjer i CAD til det enkelte dybtræks-emne, og vælger den bedst egnede presseteknik.

Vi får produceret værktøjerne globalt, men udfører selve dybtrækket her hos os. Ud fra 3D-arbejdet vil det somme tider være en god idé at fremstille en model af det endelige produkt i mini-format, før man tager endelig stilling til formgivningen. Også her kan der spares tid, materialer og penge.